Barn och bröllop

Oavsett om en håller på att planera ett bröllop eller blivit inbjudet till ett kan det vara bra att veta hur man på bästa möjliga sätt hanterar denna situation vad gäller just barn.

Som planerare

När man planerar ett bröllop är det ju hel och hållet upp till var och en att bestämma huruvida man vill att barn ska kunna närvara eller inte. Men vad man än väljer är det viktigt att man är tydlig med detta redan från första början när man skickar ut inbjudningarna. Är man otydligt kommer nog de flesta föräldrar anta att deras barn också får följa med om inget annat sägs.

Etikdoktorn Mats Danielsson säger dock i en artikel i Metro Debatt att man som gäst inte bör fråga brudparet om det är okej att ta med sitt eller sina barn då det kan sätta brudparet i en situation där det blir svårt att neka artigt.

Vill man ha ett barnfritt bröllop är det därför en bra idé att skriva snällt och diplomatiskt på inbjudan att denna dag är bara för de vuxna och barn får stanna hemma.

En stor anledning till att barn inte bör närvara är helt enkelt för att detta gör så att alla andra gäster måste anpassa sig efter detta. Ofta innehåller ett bröllop någon form av fest efter vigseln där det är vanligt att man släpper loss partajandet ordentligt, något som många gånger kan betyda att det intas en hel del alkohol. Av naturliga orsaker är detta därför ingen plats för ett barn, även om stämningen är god och uppsluppen. Risken är stor att många av de vuxna deltagarna helt enkelt inte känner att de kan släppa loss som de annars hade önskat med ett barn närvarande, något som enbart i sig är ett gott nog skäl till att neka barn på tillställningen.

Som inbjuden

Blir man inbjuden till ett bröllop får man ju oftast gott om tid att förbereda sig. Om detta betyder att man måste hitta en barnvakt kan man ju se till att boka in någon långt i förväg och gärna ha någon typ av backup om det skulle vara så att det första alternativet av någon anledning får förhinder. En barnvakt kan exempelvis alltid bli sjuk om det vill sig riktigt illa och då kan det vara bra att i god tid sett till att skaffa sig ytterligare alternativ.

Är dock barn välkomna är det ju dags att hitta passande kläder även till dem. Klädkoden är så klart inte lika bestämd när det kommer till unga barn men många föräldrar gillar att matcha barnens kläder med sina egna. Detta är något man kan göra även ned till accessoarerna då butiker som Tieroom kan bland annat erbjuda barnversioner av sina vanliga slipsar.

När det kommer till barn i kyrkan är det ju viktigt att veta att barn kan lätt bli uttråkade och börja stoja i en situation där de förväntas sitta still och lyssna på något som en vigsel. Detta är dock inget man ska lägga på barnen, det är ens ansvar som förälder att hantera denna situation på ett sådant sätt att man inte stör de tillställningen. Om detta betyder att man inte kan närvara vid vigseln och hålla sig utanför med sina barn är det en uppoffring man kan behöva acceptera.